دسته: مدرسه

نمای مدرسه 0

نمای مدرسه

نمای مدرسه  برخی از امکانات نمای مدرسه، وب سایت مدرسه(پورتال مدرسه) اطلاع رسانی مدارس هوشمند – گسترش ارتباط موثر بین مدرسه، اولیا و دانش‌آموزان – امکان نمایش انواع کارنامه و نمودارهای تحصیلی و انضباطی...